DYREKCJA

Dyrektor szkoły
mgr Żaklina Stwora

W–ce dyrektor szkoły
mgr Halina Lenczowska – Olek