Nabór dzieci do przedszkola

Dyrekcja Publicznego Przedszkola w Zespole Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy i Gimnazjum nr 2 w Godziszce informuje, że od dnia 01.03.2011r. do 30.04.2011r. trwa rekrutacja dzieci do przedszkola. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełniona karta zgłoszenia dziecka do przedszkola ,skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (kopia), oraz dowód osobisty jednego z rodziców.

Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w sekretariacie szkoły od 01.03.2011r. w godzinach od godz. 7.00 – 15.00.

Więcej informacji na stronie www.szkolagodziszka.pl

Nabór uczniów do Gimnazjum nr 2 w Godziszce

Dyrekcja Zespołu Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy i Gimnazjum nr 2 w Godziszce informuje, że od 04.05. do 10.06.2011r. trwa rekrutacja uczniów do klasy I Gimnazjum nr 2 w Godziszce na rok szkolny 2011/2012.

W sekretariacie szkoły należy złożyć  kartę zgłoszenia ucznia do gimnazjum wraz z odpisem aktu urodzenia dziecka (kserokopia).

Więcej informacji na stronie www.szkolagodziszka.pl

Ogłoszenie dotyczące zakończenia roku szkolnego

Dyrekcja Zespołu Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy i Gimnazjum nr 2 w Godziszce informuje, że zakończenie roku szkolnego 2010/2011 odbędzie się  w dniu 22.06.2011r. o godz. 9.00.

Więcej informacji na stronie www.szkolagodziszka.pl